Laatste nieuws

Nieuwe opzet workshops Kinderplein

‘Ouders en kinderen sámen geloof laten
beleven’, dat is de wens die we hebben
voor de nieuwe opzet van een workshop
op het Kinderplein tijdens de
Pinksterconferentie.
Op zaterdagavond creëren we een plek
waar ouders, sámen met hun kind uit de
bovenbouw, een workshop kunnen volgen.
Samen luisteren, maar vooral ook samen
doen! We willen daarmee de nadruk leggen
op ‘generaties verbinden’, ‘leren van elkaar’
en ‘inspiratie geven voor geloofsopvoeding
thuis’. Klik hier voor meer info

Opwekking