Kinderwerk-info-Top

Jeugdtrends 2018

jeugdtrends 2018Begin dit jaar werden de Jeugdtrends 2018 gepresenteerd. Lees hier de pdf
Verschillende jeugdorganisaties uit de breedte van Christelijk Nederland dachten erin mee. De trends schetsen een beeld van de ontwikkeling van de leefwereld van (christelijke) jongeren. De jeugdtrends worden sinds 2014 op initiatief van het NGK jeugdwerk opgesteld. Aan de jeugdtrends 2018 werkten o.a. mee, JOP. Praktijkcentrum, MissieNL en Youth for Christ.