Timotheus

Schrijvers gezocht

Wij zijn op zoek naar schrijvers
Wij willen een team van mensen samenstellen die voor diverse projecten kinderwerkmateriaal voor kerken en gemeenten kunnen schrijven.

Over ons
Timotheüs staat voor eigentijds kinderwerk waarbij de verhalen uit de Bijbel en het dagelijks leven van het kind aan elkaar worden verbonden. Wij geloven dat we bedoeld zijn met Jezus te leven. Daar willen we kinderen vertrouwd mee maken, zodat zij hun eigen weg samen met Hem kunnen gaan. Wij geloven dat de kinderdienst niet op zichzelf staat. De verbinding van generaties binnen de gemeente en tussen kerk en gezin zijn belangrijk voor de geloofsopvoeding en zijn dus ook zichtbaar in onze materialen. Timotheüs wil kerken, gemeenten en ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding. Daarin komen wij graag langszij. Dat doen wij door het uitgeven van diverse materialen, door een ruim trainingsaanbod voor diverse doelgroepen en door begeleiding en advies afgestemd op de jullie situatie. Wij organiseren diverse conferenties voor kinderen, ouders en kerken. Op de Pinksterconferentie vind je ons bij de kinderprogramma’s en in seminars over geloofsopvoeding. Wij zijn ook actief betrokken bij de conferentie Rondom Het Kind.

Wil jij je plek innemen in ons schrijversteam?

Wie wij zoeken mensen die…

 • zelf een relatie met Jezus hebben
 • een visie hebben op goed kinderwerkmateriaal
 • actief zijn in het kinderwerk en ruime ervaring hebben in het werken met kinderen
 • kennis en ervaring hebben met de belevingswereld van kinderen en zicht hebben op de wereld waarin zij leven. Ze zijn op de hoogte van trends, hun cultuur en weten waar kinderen enthousiast van worden en waar juist niet.
 • ervaring hebben in het zelf ontwikkelen of schrijven van materiaal voor kinderdiensten
 • creatieve out-of-the-box denkers zijn
 • een vlotte manier van schrijven hebben in goed Nederlands
 • HBO-WO denkniveau
 • zich kunnen inleven in de diversiteit van de kerkelijke kaart van Nederland

Werkzaamheden

 • Je schrijft op projectbasis mee aan lessen voor kinderwerk (we willen toegroeien naar een aantal projecten per jaar)
 • Je neemt vooraf deel aan een redactievergadering met betreffende partijen om de grote lijnen uit te zetten
 • Je schrijft a.d.h.v. een vooraf vastgesteld format
 • Je brengt jouw ideeën en ervaringen in om een kwalitatief goede les te maken
 • Er is tussentijds (meestal telefonisch) overleg en afstemming met Timotheüs

De werkzaamheden doe je vanuit huis. De inschatting is dat een project van 4 lessen 20-25 uur kost.

Wij kunnen je geen salaris of vergoeding bieden, maar wel…

 • een geweldige kans om een positief aandeel te leveren aan het kinderwerk in Nederland
 • samenwerking met een organisatie die een bijdrage wil leveren aan het (voortdurend) ontwikkelen goed kinderwerk
 • werkervaring als schrijver
 • professionele begeleiding en ondersteuning van je schrijfklus