banner-top-over-ons

Over Timotheüs

Wie zijn wij
Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Wij willen de volgende generatie bereiken met het evangelie van Jezus Christus, omdat wij geloven dat wij als mens bedoeld zijn om in relatie met Hem te leven.

Ouders dragen onzes inziens de eerste verantwoordelijkheid voor de geloofsontwikkeling van hun kinderen. Maar naast de ouders heeft ook de kerk een verantwoordelijkheid. Enerzijds in het ondersteunen van de ouders, anderzijds om samen met alle gelovigen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het geloof bij kinderen en jongeren.

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
Deuteronomium 6: 4-7 (NBV)

In deze verzen roept God het hele volk op zijn geboden over te dragen aan de volgende generatie. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kerk en gezin hun invloeden met elkaar verbinden om de volgende generatie te bereiken. Dat vraagt om een andere manier van kerk-zijn. Dat vraagt om een kerk waarin generaties van elkaar leren en samen groeien in geloof.

Historie
Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet;
Want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Lucas 18: 16 (NBG)

Dit was de starttekst van Kinderwerk Timotheüs in 1970 en dat is het vandaag de dag voor ons nog steeds. Een geweldige visie om kinderen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. In de loop der jaren zijn materialen ontwikkeld en uitgegeven die hun weg hebben gevonden naar duizenden kinderen op clubs, zondagsscholen, kindernevendiensten en vakantiebijbelscholen.  Daarnaast zijn vele kinderwerkers toegerust door cursussen en workshopdagen.

Sinds april 2003 is het werk van Kinderwerk Timotheüs ondergebracht bij Stichting Opwekking. Vanuit dezelfde visie wordt de opdracht om kinderen te bereiken met het evangelie voortgezet. De tijden veranderen, maar de visie blijft onveranderd. In december 2013 heeft de stichting een naamswijziging ondergaan: Kinderwerk Timotheüs werd Timotheüs. In de achterliggende jaren is Timotheüs zich steeds meer gaan richten op geloofsopvoeding in bredere zin. Was Kinderwerk Timotheüs in de vroegere jaren vooral bekend van de kinderwerkmaterialen, nu richt zij zich meer op de geloofsopvoeding en het ondersteunen van ouders en kerken. De oude naam legde de nadruk vooral op kinderwerk, vandaar dat we voor een aangepaste naam hebben gekozen die meer past bij deze bredere aanpak.

Activiteiten
Timotheüs wil kerken toerusten en ondersteunen zodat zij op hun beurt weer ouders in hun gemeente kunnen toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Timotheüs gebruikt daarvoor de volgende middelen:
• Uitgeven van materialen
• Verzorgen van trainingen
• Coachen van kerken
• Organiseren van conferenties

Samenwerking
Timotheüs is een organisatie die openstaat voor samenwerking met andere organisaties. Samen ben je sterk, weet je meer en bereik je meer. Graag zijn wij een platform. Timotheüs maakt deel uit van diverse werkverbanden. De tweejaarlijkse conferentie Rondom Het Kind is daar een duidelijk voorbeeld van: een evenement dat tot stand komt door de gecombineerde inzet van diverse organisaties uit het land.

Timotheüs is onderdeel van Stichting Opwekking.