Geloopfsopvoeding-Top

Onderzoek

Onderzoek naar geloofsopvoeding in Nederland: 
‘Kansen zien en keuzes maken’.

‘
Persbericht juli 2012

‘Kansen zien en keuzes maken’; dat is de titel van een onlangs verschenen afstudeeronderzoek van drie studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. In opdracht van Kinderwerk Timotheüs, onderdeel van stichting Opwekking, deden zij onderzoek naar geloofsopvoeding in gezin en gemeente. 490 kinderwerkers en 719 ouders van kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar uit verschillende gemeenten werkten mee. In hun rapport presenteren de studenten de uitkomst van het onderzoek, en doen zij aanbevelingen voor de toekomst.

De aanleiding voor het onderzoek was de vraag van Kinderwerk Timotheüs hoe zij als kinderwerkorganisatie kerken zodanig kan toerusten en ondersteunen dat deze op hun beurt de ouders in hun gemeente kunnen toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Marian Geeve, coördinator van Kinderwerk Timotheüs: ‘Geloven begint thuis. God roept ons op onze kinderen met zichzelf vertrouwd te maken, en door ons leven te laten zien wie Hij is. Dat is een mooie maar ook verantwoordelijke taak. De kerk zou deze taak samen met de ouders moeten oppakken; samen zijn zij partners in geloofsopvoeding en staan zij aan de basis van het geestelijk welzijn van de volgende generatie.’

Uit het onderzoek blijkt dat 91% van de ondervraagde ouders de geloofsopvoeding van hun kinderen heel belangrijk vindt, maar dat in slechts in de helft van de gevallen zij er ook daadwerkelijk aan toekomen. Kerkelijke gemeenten ontplooien weliswaar activiteiten om ouders te ondersteunen bij de geloofsopvoeding thuis, maar het accent ligt nu vooral op een breed aanbod aan kinderwerk. Vraag van ouders en aanbod van kerken lopen daarmee uit de pas.

De uitkomsten van dit onderzoek betekent huiswerk voor Kinderwerk Timotheüs. De aanbevelingen van de CHE-studenten vormen een goede aanzet: in kerken en gezinnen bewustwording op gang brengen zodat ‘het inprenten van Gods geboden aan je kinderen’ weer het centrale punt van geloofsopvoeding wordt, en kerken helpen zoeken naar mogelijkheden om ouders te ondersteunen en toe te rusten bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. Kinderwerk Timotheüs is meteen aan de slag gegaan en onder de werknaam 1 + 1 = 3 (gezin + gemeente = de volgende generatie) gaat zij de komende tijd onderzoeken hoe zij kerken kan toerusten om gezinnen te ondersteunen met het doel de volgende generatie te bereiken met het Evangelie.

Download hier het uitgebreide onderzoeksrapport