Geloopfsopvoeding-Top

Trainingen

Hieronder een overzicht van onze trainingen met als thema 'Geloofsopvoeding'
Voor ons complete trainingen-overzicht klik hier

 Thema 2: Opvoeden in geloof
 

Je gezinsmissie, richtingwijzer voor de opvoeding
Het waarom van een gezinsmissie, deze maken en er dan mee aan de slag in je gezin. Inspiratie, uitwisseling en praktisch bezig zijn met de geloofsopvoeding in je gezin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Zegenen: het allerbeste voor je kind 
Je bidt voor je kinderen, maar we kunnen ze ook Gods’ rijke zegen meegeven. Wat betekent dat precies en hoe doe je dat? Samen met (groot-)ouders aan de slag.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Geloofsopvoeding: de ontwikkeling van jouw kind 
Wat kun je van je kind verwachten op welke leeftijd en hoe sluit je daar in de opvoeding bij aan?
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Geloofsopvoeding: jij als gelovige opvoeder 
Geloofsopvoeding is meer dan Bijbellezen en bidden, jij bent 24/7 voorbeeld. We zoemen in op de verschillende rollen die je als ouder hebt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Samen onderweg 
Een training die aansluit bij een programma met gezinsbijeenkomsten. Een unieke gezinsbeleving voor ouders en hun kinderen, georganiseerd door hun kerk of gemeente. Dit is een samenwerking met geloveningezinnen.nl.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Bidden met kinderen 
Bidden is een wezenlijk deel van ons geloof, maar is het dat voor kinderen ook? Hoe werkt dat bij hen en hoe kun je als ouder hen daarin helpen?
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Kinderen en de Heilige Geest
‘Ieder mens kan alles ontvangen wat de Heilige Geest hem geeft’. Maar hoe zit dat dan bij kinderen? Dat wordt in deze training stap voor stap aan de orde gesteld.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Geloofsgesprekken
Met kinderen in gesprek zijn op zo’n manier dat je hen helpt om zelf op onderzoek uit te gaan samen met jou. Dan wordt een vraag-antwoord gesprek een denk-gesprek waar je beide veel plezier aan beleeft. 

Download meer info Direct aanmelden

Communiceren met kinderen
Wat is goede en effectieve communicatie met je kinderen? Hoe voer je een geloofsgesprek? We geven je input, laten je oefenen en veel voorbeelden zien om zo de communicatie met de kinderen in je gezin te versterken.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Kinderen en gedragsproblemen
Soms plak je hen liever achter het behang! In deze training hebben we het over kinderen die een specifiekere aanpak vragen en gedragsproblemen in de ruime zin.
 Download meer info  •  Direct aanmelden 

Opvoedvragen
Hebben jullie als kerk of als ouders een specifieke opvoedvraag, overleg met ons. Wij hebben een kundig team dat graag langs komt.
 Download meer info  •  Direct aanmelden